Кафедра ЕПОВ (ВНТУ)
.

Кафедра економіки промисловості і

організації виробництва: самовіддане

служіння справі підготовки фахівців

для народного господарства з 1977 року

Історія створення, становлення, перспективи розвитку

Своє існування в якості самостійного структурного підрозділу Вінницького державного технічного університету кафедра економіки промисловості і організації виробнитцва ЕПОВ почала з 1 січня 1977 року. Основне завдання, яке було поставлено перед новоствореною кафедрою полягало в тому, щоб надати студентам технічних спеціальностей машинобудівного, радіотехнічного, приладобудівного, енергетичного напряму сучасні знання з конкретної економіки, організації, планування і управління виробництвом. Кафедра спеціалізувалась на викладанні 2-х основних дисциплін: "Економіка виробництва" та "Організація, планування та управління виробництвом".

Створенню кафедри ЕПОВ передувала низка заходів, які здійснювались директоратом Вінницького філіалу Київського політехнічного інституту, а потім – ректоратом Вінницького політехнічного інституту для становлення та розвитку економічної науки.

Так, спочатку (1968 рік) була створена кафедра "Політекономії і економіки промисловості", до складу якої були зараховані к.е.н. доцент Ігнатов Лев Миколайович (з 1970 р.), ст. викл. Іванісова Ганна Іванівна (з 1969 р.), к.е.н. доценти Герасимчук А.І., Сторожук Т.А., ст. викл. Солейко П.Т. та інші. Завідував кафедрою к.е.н. доцент Кігель Р.Ю.

З 1970 року конкретні економічні дисципліни почали викладатись на новій кафедрі, яка отримала назву кафедра "Економіки промисловості і охорони праці". Ця кафедра існувала до 1976 року. До складу кафедри входили такі викладачі економічного профілю: Іванісова Г.І., к.е.н. доцент Бушмич Г.А. (з 1970 р.), к.е.н. доцент Марченко О.І. (з 1970 р.), к.е.н. Таряник М.А. (з 1970 р.), к.е.н. Кирющенко Б.Ф. (з 1972 р.), к.т.н. Бондаренко А.В. (з 1972 р.), Козловський В.О. (з 1972 р.), Сторожук А.С. (з 1973 р.), к.е.н. Радомисельський М.І. (з 1974 р.), Куленко С.В. (з 1976 р.) та інші.

В цей час кафедру очолювали: к.т.н. Білий В.В. (1970 р.), к.е.н. доцент Бушмич Г.А. (1970-1973 рр.), ст. викл. Штефан Б.П. (1973-1976 рр.). На фотограції 1975 року можна бачити одне із засідань кафедри "Економіка промисловості і охорони праці":

Фото 1975 року - одне із засідань кафедри "Економіка промисловості і охорона праці"

На фото: ліворуч стоїть – зав.кафедри Штефан Борис Петрович; на передньому плані – к.е.н., доцент Радомисельський Марк Ілліч; перший ряд – к.е.н. доцент Марченко Олена Іванівна, ст. викл. Іванісова Анна Іванівна, ас. Якубович Валерій Петрович; другий ряд – ас. Сторожук Анатолій Степанович, ……; ас. Козловський Володимир Олександрович; третій та червертий ряди – к.е.н. доцент Бушмич Герман Адамович, за. лаб. Левченко А.А.; ас. Ткаченко Євген Юрійович.

Період 1970-1976 років характеризувався становленням економічної секції об'єднаної кафедри, формуванням її наукового напряму, розробкою методичної літератури тощо.

З 1 січня 1977 року кафедра "Економіка промисловості та охорони праці" була розділена на 2 кафедри: кафедру "Економіки промисловості і організації виробництва" та кафедру "Охорони праці". Тому саме з 1977 року кафедра ЕПОВ і веде відлік своєї роботи у ВДТУ.

В 1977-1979 роках кафедру очолював к.е.н. с.н.с. Кирющенко Борис Федорович. За цей час кафедру поповнили к.е.н. Чеплак Віл Костянтинович (з 1977), к.е.н. доцент Балабай Микола Дмитрович (з 1977 року), к.е.н. Белінська Неля Семенівна (з 1978 р.), к.е.н. Білокур Павло Кирилович, ас. Лученко Віра Федорівна та інші.

З 1 січня 1980 року кафедру очолив к.е.н. доцент Хржанівський Генріх Вікторович. В цьому році до складу кафедри увійшли к.т.н. доцент Смалій Володимир Євдокимович, к.е.н. доцент Погосян Володимир Місакович, к.е.н. доцент Максимов Юрій Васильович та інші.

В 1981-1982 роках кафедру очолював к.т.н. доцент Смалій Володимир Євдокимович.

З листопада 1982 року завідувачем кафедри був призначений к.е.н. В.О. Козловський. Склад кафедри 1983 року дивись на фото:

Склад кафедри - 1983 рік, зав. кафедрою к.е.н. В.О.Козловський

Крайній ліворуч – зав. кафедри к.е.н. доцент Козловський Володимир Олександрович; перший ряд – к.е.н. Афонін Анатолій Степанович, ас. Лученко Віра Федорівна, к.е.н. доцент Таряник Микола Андрійович; другий ряд – к.е.н. доцент Бушмич Герман Адамович, к.е.н. доцент Белінська Неля Семенівна, к.е.н. Білокур Павло Кирилович, к.т.н. доцент Смалій Володимир Євдокимович; останній ряд – к.е.н. доцент Максимов Юрій Васильович, м.н.с. Мойсеєва (Мещерякова) Тетяна Костянтинівна, с.н.с. Видиш Богдана Василівна, зав. лаб. Салімовський Василь Іванович.

За період 1983-1991 років кафедра ЕПОВ оформилась в методичному та науковому плані, зайняла своє достойне місце в системі підготовки висококваліфікованих спеціалістів для народного господарства. Кафедра забезпечувала викладання двох дисциплін "Економіка виробництва" та "Організація виробництва". "Основи менеджменту і маркетингу" для студентів технічних спеціальностей 4-х основних факультетів - ФАКСУ, ФТТМБ, ФРЕ та ФІТКІ, а також здійснювала консультування економічної частини дипломних проектів студентів технічних спеціальностей цих факультетів.

За цей період щорічно економічну підготовку та підготовку з основ управління виробництвом та конкретної економіки отримували близько 1200-1500 студентів технічних спеціальностей.

За цей час викладачами кафедри було видано біля 30 навчальних посібників, монографій і брошур та більше 100 методичних вказівок з дипломного та курсового проектування, проведення практичних та лабораторних занять, виконання контрольних робіт, вивчення окремих тем навчальних дисциплін тощо. Серед найбільш значних робіт можна навести такі (див. табл. 1):

Таблиця 1

Назва підручника або навчального посібника, монографії

Вид видання

Автори

Видавництво, рік

Примітка

1 Экономика и управление производством П Бушмич Г.А. М., "Просвещение", 1980. - 300 с.  
2 Управлением предприятием НП Козловський В.О., Білоконний П.Г. Київ, НМК ВО 1988  
3 Основы хозрасчетной деятельности приборостроительного предприятия НП Козловський В.О., Білоконний П.Г. Київ, НМК ВО 1989  
4 Планування виробництва НП Козловський В.О., Білоконний П.Г. Київ, НМК ВО 1991 Наказом Мінвузу України № 239 від 21.12.1990 р авторам присуджена 3-тя премія
5 Основи організації виробництва НП Козловський В.О., Білоконний П.Г. Київ, НМК ВО 1991 Наказом Мінвузу України № 239 від 21.12.1990 р авторам присуджена 3-тя премія
6 Внутризаводское планирование на предприятиях пищевой промышленности Мон. Марченко Е.И., Шевчук И.А., Демец К.С. Киев, "Техника", 1980  
7 Экономический справочник рабочего машиностроителя Мон. Бушмич Г.А., Козловский В.А. Одесса, Маяк, 1982  
8 Справочник бригадира по экономике и организации труда в машиностроении Мон. Бушмич Г.А., Козловский В.А. Одесса, Маяк, 1986  
9 Трудовое поведение Мон. Афонин А.С. Киев, "Україна", 1991  
10 Децентрализованная производственная система и моделирование социальных процессов Мон. Белоконный П.Г. Київ, "Вища школа", 1991  
11 Хозрасчетные методы управления в децентрализованных производственных системах Мон. Козловский В.А. Київ, 1992  
12 Модели и методы построения и функционирования ИИС децентрализованной социо-технико-экономической системы Мон. Белоконный П.Г. Киев, 1992  
13 Математичне моделювання оптимальних структур децентралізованих соціо-техніко-економічних систем Мон. Білоконний П.Г. Київ, НМК ВО, 1992  

В 1983-1991 роках склад кафедри значно розширився. До складу кафедри були зараховані Сапун В.С., к.т.н. Білоконний П.Г., к.е.н. Копняк Н.І., к.е.н. Школьникова Т.С., к.е.н. Поліщук Н.В., Левикін Ю.І., Філінюк Є.М., к.е.н. Красильник Т.В., Савчук Г.С., Надолько Л.А., к.т.н. Жигуць Ю.Ю., к.е.н. Арапов М.М., м.н.с. Соколовський С.П., м.н.с. Степайко Ю.М., м.н.с. Скавронська Г.І., м.н.с. Кузьмін О.О., м.н.с. Гузенко М.І. , м.н.с. Сойко С.В. асист. Мельник Т.С. та багато інших.

Склад кафедри 1985 року поданий на фото:

Склад кафедри - 1985 рік

Перший ряд (сидять): с.н.с. Видиш Богдана Василівна, ас Лученко Віра Федорівна, лаб. Лисакова Тамара Олександрівна, інж. Соколовський Сергій Петрович, м.н.с. Зайцева Галина, к.е.н. доцент Белінська Неля Семенівна, м.н.с. Скавронська Галина Іванівна; стоять: зав. лаб. Салимовський Василь Іванович, к.е.н. доцент Погосян Володимир Мисакович, м.н.с. Кириленко Геннадій Борисович, ст. інж. Мещерякова Тетяна Костянтинівна, ас. Куленко Світлана Вікторівна, ас. Савчук Галина Тимофіївна, к.е.н. доцент Білокур Павло Кирилович, к.е.н. доцент Марченко Олена Іванівна, зав. кафедри к.е.н. доцент Козловський Володимир Олександрович, м.н.с. Степайко Юрій Михайлович, ас. Іванісова Ганна Іванівна.

Період 1983-1991 років характеризувався суттєвим розвитком наукових досліджень. Кафедра ЕПОВ досліджувала питання розвитку науково-технічного прогресу на підприємствах регіону, впровадження госпрозрахункових методів господарювання, розвитку бригадних форм організації і оплати праці, атестації робочих місць, впровадження функціонально-вартісного аналізу тощо. Щорічний обсяг наукових досліджень складав на кафедрі 80-100 тис. руб.

Певне уявлення про науковий напрям роботи кафедри можуть дати назви брошур, які були видані викладачами кафедри за ці роки (див. табл. 2):

Таблиця 2

Назва брошури

Вид видання

Автори

Видавництво, рік

Примітка

1 Пути сокращения сроков освоения новых химических производств Брош. Погосян В.М. Москва, "Знание", 1974  
2 Некоторые проблемы совершенствования внутреннего хозяйственного расчета в промышленности Брош. Бушмич Г.А., Козловский В.А. Киев, "Знание", 1978  
3 Резервы ускорения сроков освоения новых и реконструированных производств Брош. Погосян В.М. Киев, "Знание", 1984  
4 Совершенствуем механизм управления Брош. Козловский В.А., Бушмич Г.А. и др. Одесса, "Маяк", 1985  
5 Пути повышения эффективности бригадной формы организации труда в промышленности Брош. Козловский В.А., Кольчак В.В. Киев, "Знание", 1985  
6 Повышение экономической эффективности обновления и использования основных производственных фондов в условиях аттестации и рационализации рабочих мест Брош. Марченко Е.И., Кузьмин И.В. Киев, "Знание", 1986  
7 Рациональное использование основных фондов завода Брош. Марченко Е.И., Панов Ю.Ф. Киев, "Техника", 1987  
8 Трудовой производственный коллектив в условиях радикальной реформы экономического управления Брош. Белоконный П.Г., Лесько А.И. Винница, 1988  
9 Хозяйственный расчет — неотъемлемая часть перестройки механизма хозяйствования Брош. Погосян В.М. Винница, 1988  
10 Комплексная оценка эффективности функционирования внутрицехового хозяйственного механизма децентрализованной производственной системы Брош. Скавронская Г.И., Козловский В.А., Белоконный П.Г. Винница, 1990  
11 Методические рекомендации по формированию гармонических кадровых структур промышленных предприятий в условиях децентрализации управления и аренды Брош. Белоконный П.Г., Козловский В.А. и др. Киев, УМК ВО, 1990  
12 Дисциплина труда в условиях перестройки хозяйственного механизма Брош. Белоконный П.Г., Козловский В.А., Копняк Н.И. Винница, 1990  
13 Деятельность предприятий в условиях рыночной экономики Брош. Козловский В.А.,

Белоконный ПюГю

Винница, 1990  
14 О некоторых проблемах развития коллективных форм организации производства в условиях децентрализации управления экономикой Брош. Козловский В.А., Белоконный П.Г. Киев, "Знание", 1991  

За період 1983-1991 років характеризувався значним розренням складу кафедри ЕПОВ. В окремі роки ту працювало до 50-ти викладачів, наукових співробітників, аспірантів, обслуговуючого персоналу. Склад кафедри тих часів наведений на фото:

Склад кафедри - 1983-1992 роки

Сидять: к.е.н. Поліщук Наталя Вікторівна, к.е.н. доцент Погосян В.М., к.е.н. с.н.с. Кирющенко Борис Федорович, зав. кафедри к.е.н. доцент Козловський В.О., к.е.н. доцент Смалій Вололимир Євдокимович, ас. Сапун Володимир Семенович; стоять: м.н.с. Гузенко Марія Іванівна, м.н.с. Щорс Світлана Іванівна, ас. Лученко Віра Федорівна, м.н.с. Чуклінова Наталя Олександрівна, к.е.н. доцент Білокур Павло Кирилович, ст. лаб. Кириченко Лариса Іванівна, м.н.с. Соколовський Сергій Петрович, м.н.с. Скавронська Галина Іванівна, м.н.с. Кузьмін Олексій Олександрович, м.н.с. Мещерякова Тетяна Костянтинівна, м.н.с. Сойко Стефан Володимирович.

Високий науковий потенціал кафедри ЕПОВ давав можливість регулярно проводити науково-практичні конферренції як обласного, так і республіканського рівня. Перелік основних конференцій, організованих і проведених силами кафедри, поданий в табл. 3.

Таблиця 3

Тема конференції

Дата проведення

Місце

Керівник

1 Повышение эффективности и качества продукции на промышленных предприятиях 13-15 сентября 1977 года Винница-Киев Кирющенко Б.Ф.
2 Проблемы развития внутреннего хозяйственного расчета в промышленности и строительстве 23-26 мая 1978 г. Винница-Киев Бушмич Г.А.
3 Создание объединений – важнейшее условие повышения эффективности производства 19-21 декабря 1978 г. Винница-Киев Кирющенко Б.Ф.
4 Основные направления совершенствования хозяйственного механизма в промышленности 9-12 сентября 1980 г. Винница-Киев Марченко Е.И.
5 Пути и резервы повышения эффективности производства на предприятии 28 марта 1983 г. Винница Козловский В.А.
6 Резервы ускорения сроков проектирования и освоения новых производств 24-26 апреля 1984 г. Винница-Киев Погосян В.М.
7 Пути повышения эффективности бригадной формы организации и стимулирования труда в промышленности 15-16 октября 1985 г. Винница-Киев Козловский В.А., Кольчак В.В.
8 Повышение экономической эффективности одновления и использования основных производственных фондов в условиях аттестации и рационализации рабочих мест 15-16 апреля 1986 г. Винница - Могилев - Подольский - Киев Марченко Е.И., Кузьмин И.В.
9 Опыт, проблемы и пути перестройки хозяйственного механизма 26 мая 1988 г. Винница Козловский В.А., Савельев С.М.
10 Пути повышения эффективности внутризаводского хозяйственного расчета 22 июня 1989 г. Винница Козловский В.А.
11 Пути повышения эффективности внутризаводского хозрасчета Июнь 1989 г. Винница Козловский В.А., Савельев С.М.
12 Развитие арендных отношений в промышленности и торговле 21 июня 1990 г. Винница Козловский В.А., Белоконный П.Г., Савельев С.М. Браславец Б.И.
13 Совершенствование хозяйственнго механизма в условиях децентрализации управления экономикой 29 июня 1991 г. Винница Козловский В.А. Савельев С.М.
14 Развитие коллективных форм организации производства в условиях децентрализации управления экономикой 30 сентября - 1 октября 1991 г. Винница-Киев Козловский В.А., Белоконный П.Г.
15 Проблемы и перспективы развития маркетинга на предприятиях Ноябрь 1992 г. Винница Козловский В.А., Марченко Е.И., Яковлев В.Ф., Зак Я.С.

Не випадково, що протягом багатьох років кафедра ЕПОВ активно приймала участь в змаганні на кращу кафедру Вінницького технічного інституту і неодноразово виходила переможцем. На фотографії 1984 року можна побачити, к ректор ВПІ тих часів д.т.н. професор Кузьмін І.В. урочисто вручає завідувачу кафедри ЕПОВ Козлоському В.О. вимпел переможця соцзмагання за значні досягнення, отримані кафедрою в 1983-1984 роках.

Ректор ВПІ д.т.н. професор Кузьмін І.В. урочисто вручає завідувачу кафедри ЕПОВ Козлоському В.О. вимпел переможця соцзмагання за значні досягнення, отримані кафедрою в 1983-1984 роках

На фото: ректор ВПІ д.т.н.проф. Кузьмін І.В., голова профкому д.т.н.проф. Філінюк М.А., зав. каф. ЕПОВ к.е.н.доцент Козловський В.О.

Набуття в 1991 році Україною незалежності кардинально змінило задачі, які постали перед кафедрою ЕПОВ. Система централізованого планування та управління підприємствами уступила своє місце регульованому ринку. Централізоване фінансування госпрозрахункових тем було припинено. Починаючи з 1992 року склад кафедр почав суттєво змінюватись. Значна частина викладачів кафедри, які мали високу кваліфікацію, досвід практичної роботу, хороші організаційні здібності залишили роботу на кафедрі і організували свій бізнес. Сьогодні – це знані та шановані в місті люди.

 • Так, к.е.н. доцент Білоконний Петро Григорович виступив одним із засновників приватного інституту - Вінницького інституту регіональної економіки і управління – ВІРЕУ, і сьогодні є ректором цього вищого навчального закладу 3-го рівня акредитації.

 • Афонін Анатолій Степанович – захистив докторську дисертацію та перемістився до Києва, де праціє завідувачем кафедри економіки Європейського університету.

 • Кузьмін Олексій Олександрович, Савчук Галина Тимофіївна, Кириченко Лариса Іванівна – створили відоме в місті підприємство "Торговий дім" та очолюють його.

 • Сойко Стефан Володимирович – власник та директор приватного підприємства "Інстал".

 • Сапун Володимир Семенович – приватний підприємець.

 • Левикін Юрій Іванович – власник та директор приватного підприємства.

 • Чуклинова Наталя Олександрівна – працює нач. відділу районної податкової інспекції.

 • Щорс Світлана Іванівна - директор науково-виробничого підприємства "ЦЕНТР -СТВ-сервис".

 • Видиш Богдана Василівна – нач. планово-економічного відділу ВАТ "ВЗТА",

 • Скавронська Галина Іванівна – головний економіст підприємства "ІННОВІНН".

 • Мельничук Олена Володимирівна – власник та керівник відомої в м. Вінниця фірми "Серпанок".

 • Безугла Клавдія Іванівна - стала власником та керівником приватної фірми "БЕЗО" тощо.

Частина викладачів кафедри, отримавши високу професійну підготовку та викладацький досвід, перейшла на роботу до інших вузів. Зокрема, до Вінницького торговельного інституту перейшли працювати к.е.н. доцент Копняк Наталя Іванівна, к.е.н. Поліщук Наталя Вікторівна, к.е.н. доцент Красильник Тетяна Вікторівна, к.е.н. доцент Жупанова Марія Олександрівна, асп. Розборська Олена Олександрівна.

Пішли з життя фундатори кафедри к.е.н. с.н.с. Кирющенко Б.Ф., к.е.н. доцент Таряник М.А. та к.е.н. доцент Радомисельський Марк Ілліч, к.е.н. доцент Школьникова Т.С., трагічно загинув к.е.н. доцент Білокур Павло Кирилович. В той же час кафедра ЕПОВ поповнилася лаб. Очкуровою Любов'ю Григорівною, інж. Мялковським Віктором Миколайовичем та інш.

Деякі викладачі пішли на пенсію: к.е.н. доцент Смалій Володимир Євдокимович (1992), к.е.н. доцент Марченко Олена Іаванівна (2001), ас. Іванісова Анна Іванівна, к.е.н. доцент Белінська Неля Семенівна та інші. Особливі слова вдячності слід висловити на адресу к.е.н. доцента Марченко Олени Іванівни, яка більше 30 років пропрацювала на кафедрі ЕПОВ, автивно займалася науково-дослідною, методичною та виховною роботою, виховала плеяду висококваліфікованих спеціалістів, своєю сумлінною працею заслужила високий авторитет серед викладачів університету та студентства.

1992-1996 роки – це період адаптації кафедри ЕПОВ до нових економічних умов. Насамперед, кафедра розпочала підготовку по відкриттю у ВДТУ нової спеціальності "Менеджмент у виробничій сфері" (з 1997 року "Менеджмент організацій"). Незалежній Україні вкрай були необхідні менеджери для розвитку національної економіки і їх підготовку університет та кафедра ЕПОВ вважали своїм обов'язком взяти на себе.

Перший набір студентів на спеціальність "Менеджмент у виробничій сфері" був здійснений кафедрою ЕПОВ в 1992 році, коли перші 50 студентів, переважно медалісти, в жорсткій боротьбі вибороли право стати студентами нової престижної спеціальності. Кафедра ЕПОВ отримала статус випускаючої і на неї була покладена відповідальність за підготовку бакалаврів та спеціалістів за спеціальністю "Менеджмент у виробничій сфері (з машинобудування)". З 1996 року почалась підготовка фахівців за спеціальністю "Менеджмент організацій" (з машинобудування) по заочній формі навчання, з 1997 року - підготовка фахівців за спеціальністю "Менеджмент організацій" (з радіоелектроніки та зв' язку) по стаціонарній та заочній формі навчання, з 2002 року - підготовка фахівців за спеціальністю "Менеджмент організацій" (з енергетики) по стаціонарній та заочній формі навчання.

Станом на 1.09.2003 року кафедрою ЕПОВ здійснено 7 випусків менеджерів-економістів за фахом "Менеджмент організацій". В 1997 року дипломи менеджерів-економістів отримали 22 студента, в 1998 році - 27 студентів, в 1999 році 27 студентів, в 2000 році – 35 студентів, в 2001 році – 28 студентів, в 2002 році - 23 студента, в 2003 році – 29 студентів очної форми навчання. В 2003 році кафедрою ЕПОВ вперше був здійснений випуск 23 економісті-менеджерів, які навчались за заочною формою навчання. Тобто за 1997-2003 роки кафедра ЕПОВ здійснила підготовку 204 фахівців за спеціальністю "Менеджмент організацій", які в даний час працюють в різних сферах народного господарства України.

Починаючи з 1996 року кафедра ЕПОВ формується переважно за рахунок своїх кращих випускників. Так, за 1997-2002 роки до складу кафедри були зараховані Таряник (Пілявоз) Тетяна Миколаївна, Дупляк Наталя Олегівна, Малініна Наталя Миколаївна (1997 рік), Христофор Олег Вікторович, Глухій Вадим Юрійович, Підгорецька Олена Олегівна (1998 рік), к.т.н. Азарова Анжеліка Олексіївна, Кавецький В'ячеслав Валерійович (1999 рік), Нелюба Валентина Миколаївна, Острий Ігор Федорович, Карачина Наталя Петрівна (2000 рік), Заюкова Марина Сергіївна, Фесюк Володимир Леонідович, Кузевич Лілія Олександрівна (2002 рік). Склад кафедри поповнили кваліфіковані викладачі: к.е.н. доцент Смолінська Алла Володимирівна (2001 р.), ас. Рузакова Галина Григорівна, к.т.н. доцент Смалій В.Є. (2002 р.), ст. викл. Штефан Борис Петрович (2001 р.) та інші.

Паралельно з відкриттям спеціальності "Менеджмент організацій" кафедра ЕПОВ стояла у витоків відкриття нового факультету - факультету перепідготовки кадрів (1994 рік). Деканом новоствореного факультету був призначений к.т.н. доцент кафедри ЕПОВ Білоконний П.Г., а заступником – зав. кафедри ЕПОВ – Козловський В.О. Цей факультет дав змогу бакалаврам та спеціалістам з техніхних спеціальностей отримати другу вищу освіту за спеціальностями "Менеджмент організацій" та "Облік і аудит". Всі викладачі кафедри ЕПОВ активно приймають участь в роботі нового факультету. На 2-х фотографіях можно бачити момент прийому державного іспиту у слухачів факультету (1998 рік), а також урочистий момент читання наказу про присвоєння випускникам ФПК кваліфікації "бухгалтер-економіст":

Державний іспит у слухачів факультету - 1998 рік

Зліва праворуч: к.е.н. доцент Марченко Олена Іванівна, декан к.т.н. доцент Храбан Анатолій Андрійович, зав. кафедри ЕПОВ к.е.н. доцент Козловський Володимир Олександрович.

Наказ про присвоєння випускникам факультету перепідготовки кадрів кваліфікації "бухгалтер-економіст" зачитує заст. декана к.е.н. доцент Козловський В.О.

Наказ про присвоєння випускникам факультету перепідготовки кадрів кваліфікації "бухгалтер-економіст" зачитує заст. декана к.е.н. доцент Козловський В.О.

Нові економічні умови потребували кардинальної перебудови навчального процесу на кафедрі. Це – освоєння викладання нових навчальних дисциплін економічного та управлінського напрямку, підготовка кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру, впровадження тестового контролю знань студентів, модернізація та постановка нових практичних занять, впровадження ЕОМ в навчальний процес, застосування активних методів навчання тощо.

Значно активізувалась наукова та методична робота кафедри. Науковий напрям досліджень кафедри відображає сучасні проблеми, що стоять перед економікою України. Це: "Стан, дослідження та впровадження систем виробничого менеджменту на підприємствах регіону". В межах даної тематики викладачі кафедри проводять наукові дослідження, результати яких друкуються в "Віснику ВПІ", інших наукових журналах та збірниках.

Щорічно викладачами кафедри публікується 20-30 наукових праць, розробляється 10-20 нових практичних робіт, 10-20 тестів для контролю знань студентів, видаються нові навчальні посібники та методичні вказівки (див. табл. 4).

Таблиця 4

Основні методичні розробки кафедри за 1997-2002 роки

Назва посібника або методичних вказівок

Вид

Автори

Видавництво

Примітка

1 Підприємницька діяльність НП Козловський В.О. та інші Вінниця, 1997, 17,7 др. арк. Отримав 2 місце на конкурсі посібників у ВДТУ в 2001 році
2 Практикум з дисципліни "Система технологій" НП Козловський В.О. Вінниця, ВДТУ, 1997  
3 Основи підприємництва. Практикум НП Козловський В.О. Вінниця, ВДТУ, 2000  
4 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Практикум НП Козловський В.О. Вінниця, ВДТУ, 2001  
5 Методичні вказівки до виконання дипломних проектів та робіт студентами спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій" Мет. Козловський В.О., Кавецький В.В. Вінниця, ВДТУ, 2000  
6 Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Організація виробничої діяльності підприємства" Мет. Кавецький В.В., Козловський В.О. Вінниця, ВДТУ, 2001  
7 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Маркетинг" для студ. економ. спеціальностей Мет. Мельник Т.С., Козловський В.О. Вінниця, ВДТУ, 2000  
8 Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Розробка бізнес-плану підприємства" Мет. Козловський В.О., Кавецький В.В. Вінниця, ВДТУ, 2001  
9 Методичні вказівки до виконання курсової роботми з дисципліни "Планування виробництва" Мет. Козловський В.О., Марченко О.І. Вінниця, ТАНГ, 2001  
10 Методичні вказівки та практичні завдання до викоання контрольних робіт з дисципліни "Економіка праці" Мет. Азарова А.О., Мельник Т.С. Вінниця, ВДТУ, 2002  
11 Економічний аналіз. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт Мет. Марченко О.І. Вінниця, ТАНГ, 2002  
12 Основи підприємництва. Практикум. Видання 2-е, доповнене НП Козловський В.О. Вінниця, ВДТУ, 2002  
13 Організація виробництва. Практикум. Частина 1. НП Козловський В.О. Вінниця, ВДТУ, 2002  

14

Основи підприємництва. Практикум. Видання 3-е, доповнене

НП

Козловський В.О.

Вінниця, ВДТУ, 2003

 

15

Техніко-економічні обгрунтування та еконеномічні розрахунки в дипломних проектах та роботах

НП

Козловський В.О. Вінниця, ВДТУ, 2003  

Значна робота була проведена на кафедрі по складанню КККЗ, ККР та іншої необхідної методичної документації, необхідної для атестації. Корінним чином були перероблені кваліфікаційні характеристики спеціальності, складані нові навчальні плани спеціальності "Менеджмент організацій" тощо. Вся ця робота була високо оцінена експертами, які працювали на факультеті під час проведення державної атестації спеціальності "Менеджмент організацій" у 1999 році.

Кафедра ЕПОВ знаходится в стадії постійного розвитку. В планах кафедри - освоєння викладання нових навчальних дисциплін управлінського напрямку, які введені в навчальні плани з 1998 року, відкриття нових спеціалізацій, розвиток підготовки кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру тощо.

Склад кафедри ЕПОВ 2001 року наведений на фото:

Сучасний склад кафедри ЕПОВ (18 вересня 2001 р.)

Перший ряд (перший план): зав. лаб. Колтунов Борис Іванович, ас. Малініна Наталія Миколаївна, ас. Дупляк Наталія Олегівна, зав. кафедрою, к.е.н., доцент Козловський Володимир Олександрович, к.т.н, доцент Азарова Анжеліка Олексіївна, ас. Куленко Світлана Вікторівна, лаборант Очкурова Любов Григорівна, ст. лаборант Мещерякова Тетяна Костянтинівна; другий ряд: аспірант Козловський Сергій Володимирович, ас. Нелюба Валентина Миколаївна, ст. викл. Штефан Борис Петрович, ас. Острий Ігор Федорович, ас. Христофор Олег Вікторович, ас. Карасина Наталя Петрівна, ас. Кавецький В'ячеслав Валерійович, ас. Мельник Тетяна Степанівна, ас. Філінюк Євгенія Михайлівна.

В 2002/2003 році в штатному росписі кафедри відбулись певні зміни. Після 20-ти років завідування кафедрою і отримання звання професора міжнародної кадрової академії Козловський В.О. був призначений на посаду професора кафедри ЕПОВ. Завідувачем кафедри в вересні 2002 року був призначений к.т.н. доцент Храбан А.А. До складу кафедри була прийнята ас. Штефан Л.Б. На інші кафедри перейшли працювати к.т.н. доцент Азарова А.А. та асистент Філінюк Є.М. В кінці навчального року на іншу кафедру перейшла працювати ас. Карачина Н.П. В лютому 2003 році успішно захистив кандидатську дисертацію аспірант Козловський С.В.

Далі буде....

.